• Image
 • Image

ពិព័រណ៍ការងារ ខេត្ដបាត់ដំបង ២០១៩

ថ្ងៃទី ០៦ ដល់ ០៧ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

គឺជាវេទិកាការងារធំជាងគេក្នុងខេត្តបាត់ដំបង លើកទី២ ដែលមានរយៈពេល ២ថ្ងៃ ត្រូវបានរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណង៖

បង្កើតជាវេទិកាការងារដ៏ធំនៅមួយកន្លែងដោយងាយស្រួល សម្រាប់និយោជក អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាល និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ ដើម្បីតាំងបង្ហាញ ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ និងចែករំលែកព័ត៌មានទីផ្សារការងារ។
និយោជកអាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីតម្រូវការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើដែលមានសមត្ថភាព។
អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើអាចដាក់ពាក្យ និងសម្ភាសការងារនៅនឹងកន្លែងផ្ទាល់ ព្រមទាំងទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ព្រមទាំងឱកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍជំនាញនានា។
អ្នកផ្តល់ការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលអាចផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាវគ្គសិក្សា និងអភិវឌ្ឍជំនាញគ្រប់ប្រភេទ។
លើកកម្ពស់ការយល់ដឹង និងបណ្ដុះគំនិតអំពីផលិតភាពតាមរយៈការបង្ហាញគំនិត បទពិសោធន៍ ជំនាញ បច្ចេកវិទ្យា និងការអនុវត្តល្អសម្រាប់លើកកម្ពស់ផលិតភាព ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារដោយវាគ្មិនជាតិ-អន្តរជាតិល្បីៗ
ផ្ដល់ឱកាសក្នុងការរឹតបណ្ដឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងផ្នែកធនធានមនុស្សពីគ្រប់វិស័យ។

កម្មវិធី

ថ្ងៃទី១ - ថ្ងៃសុក្រ ទី០៦ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


 •   ចុះឈ្មោះ និងការអញ្ជើញដល់របស់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
  ០៧:៣០-០៨:៣០
 •   ការអញ្ជើញមកដល់របស់គណៈអធិបតី
            - ចាប់ផ្តើមកម្មវិធី
            - គោរពទង់ជាតិ
            - ការសម្ដែងរបាំជូនពរ
  ០៨:៣០-០៩:០០

 •   សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ដោយ លោកស្រី Saara Lehmuskoski នាយិកាអង្គការ Finn Church Aid (FCA) ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
  ០៩:០០-០៩:១០
 •   សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ដោយ លោក យី សុងគី អនុប្រធានប្រចាំការគណៈកម្មាធិការសហភាព សហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជា (UYFC) ខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩:១០-០៩:២០
 •   សុន្ទរកថាស្វាគមន៍ដោយ ឯកឧត្តម គួច សុមាន អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (NEA)
  ០៩:២០-០៩:៣០
 •   សុន្ទរកថាបើកកម្មវិធីពិព័រណ៍ការងារ ខេត្តបាត់ដំបង ២០១៩ ដោយ ឯកឧត្តម ហឿង សុគន្ធ អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបង
  ០៩:៣០-០៩:៥០

 •   ពិធីកាត់ខ្សែបូ និងទស្សនាបញ្ជរដោយគណៈអធិបតី ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
  ០៩:៥០-១០:៣០
 •   ដំណើរនិវត្តន៍របស់គណៈអធិបតី
  ១០:៣០
 •   ចុះឈ្មោះ និងការអញ្ជើញដល់របស់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
  ១៣:៣០-១៤:០០
 •   បទបង្ហាញសី្តពី “អាជីពដ៏ប្រសើរបំផុតសម្រាប់អនាគត”
            - វាគ្មិន: លោកស្រីCarita CRUZ ទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនៃអង្គការ Finn Church Aid (FCA)
  ១៤:០០-១៤:២០

 •   បទបង្ហាញសី្តពី “ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចបែបឌីជីថល៖ យុវជន និងជំនាញ”
            - វាគ្មិន: លោក ណាម មុន្នី នាយកប្រតិបត្តិ នៃ BM InvestConsult Co., Ltd
  ១៤:២០-១៤:៤០
 •   សម្រាកពិសារអាហារសម្រន់
  ១៤:៤០-១៥:០០
 •   បទបង្ហាញសី្តពី “ការងារស្ម័គ្រចិត្ត និងសាលាសហគមន៍”
            - វាគ្មិន: លោក ឃុន ប៊ុនលី នាយកប្រតិបត្តិអង្គការខ្មែរដើម្បីការអប់រំ (ខេន)
  ១៥:០០-១៥:២០

 •   បទបង្ហាញសី្តពី “កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសិល្បៈ និងការងារក្នុងឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិត”
            - វាគ្មិន: លោក ទោ លឿត ប្រធានកម្មវិធី នៃអង្គការហ្វារពន្លឺសិល្បៈ
  ១៥:០០-១៥:២០

 •   ចប់កម្មវិធី
  ១៥:៤០
ថ្ងៃទី២ - ថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩


 •   ចុះឈ្មោះ និងការអញ្ជើញដល់របស់ភ្ញៀវកិត្តិយសជាតិ និងអន្តរជាតិ
  ០៧:៣០-០៨:០០
 •   បទបង្ហាញស្តីពី “កម្មវិធីយុវជនស្ម័គ្រចិត្តចំរុះវប្បធម៌សេវាកម្មពលរដ្ឋអន្តរជាតិ”
            - វាគ្មិន: លោកស្រី មួន សុឃាង អ្នកជំនាញជ្រើសរើសបុគ្គលិក និងបណ្តុះបណ្តាល នៃអង្គការអន្តរជាតិ VSO
  ០៨:០០-០៨:៣០

 •   បទបង្ហាញស្តីពី “យុវជនក្នុងវិស័យកសិពាណិជ្ជកម្ម”
            - វាគ្មិន: លោកស្រី ហ៊ិន ស៊ីណាត មន្ត្រីគម្រោង នៃអង្គការ ICCO Cooperation
  ០៨:៣០-០៩:០០

 •   សម្រាកពិសារអាហារសម្រន់
  ០៩:០០-០៩:១៥
 •   បទបង្ហាញស្តីពី “ឱកាសការងាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត”
            - វាគ្មិន: លោក យឺ គាង នាយកតំបន់ (បាត់ដំបង) នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអម្រឹត
  ០៩:១៥-០៩:៤០

 •   បទបង្ហាញសី្តពី “ឱកាសការងាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី (ខេមបូឌា)”
            - វាគ្មិន: លោក ផន ភិនវណ្ណៈ មន្រ្តីជ្រើសរើសបុគ្គលិក នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អិលអូអិលស៊ី
  ០៩:៤០-១០:០៥

 •   បទបង្ហាញសី្តពី “ឱកាសការងារជាមួយក្រុមហ៊ុនព្រូដិនសលកម្ពុជា”
            - វាគ្មិន: លោក សូផន បញ្ញាវុទ្ធ នាយកព្រូដិនសលសាខាបាត់ដំបង
  ១០:០៥-១០:៣០

 •   ចប់កម្មវិធី
  ១០:៣០
Background

វាគ្មិន

Pic
Ms. Carita Cruz
Senior Thematic Adviser, education of Finn Church Aid
Pic
Mr. Nam Mony
Director of BM InvestConsult Co., Ltd
Pic
Mr. Khun Bunlee
Managing Director of Khmer NGO for Education in Cambodia-KHEN
Pic
Ms. Hin Sinat
Program Officer of ICCO Cooperation
Pic
Mr. Yeu Keang
Head of Region (Battambang Province)
Pic
Mr. Phon Phanvannak
Recruitment Officer of LOLC
Pic
Mr. Sophan Pannhavuth
Branch Manager of Prudential Battambang
Pic
Mr. Loeurt TO
M&E and Program Manager of Phare Ponleu Selpak Association
Pic
Ms. Moun Sokheang
People Resourcing and Training Specialist of VSO International in Cambodia

អ្នកចូលរួមតាំងបង្ហាញ

Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic
Background

ទីកន្លែង

ពិព័រណ៍ការងារ ខេត្ដបាត់ដំបង ២០១៩

នៅបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាបាត់ដំបង តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរំចេក៤ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង
កន្លែងចតរថយន្ត និងទោចក្រយានយន្ត៖ ធំទូលាយជាប់នឹងអគារពិព័រណ៍ដែលមានការរៀបចំទីកន្លែងចត។

រៀបចំដោយ


Pic Pic Pic Pic Pic Pic Pic